Isolering af Skunk

Skunkrum er ofte en af de mest udfordrende steder at isolere på grund af den trange plads.

Inden skunken isoleres skal der monteres vindspalteplader, som kan lede ventilationsluften forbi isoleringen og sikre, at der er optimal ventilation af loftrummet.

Der monteres vindspalteskiver mellem alle fag der bliver berørt af isoleringen. 

Er der skunk er der som ofte også en etageadskillelse og det er vigtigt at der er isolering i her.

Dels virker papirisolering i etageadskillelsen meget lyddæmpende, dels hindre det fri bevægelighed for luften der kan afkøle underliggende loft og gulvet i værelserne over.

Skal vi også hjælpe dig?

Næste: Krybekælder >