Isolering af Nybyggeri

I nybyggeri er det som ofte loftet, der isoleres ved indblæsning.  

Loven siger 400 mm. 

Der kan dog være andre årsager til anden højde og det klarer vi også.